Enna Pyar Ni Sambhal SathoN Hona...............


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]

Posted by (212.138.47.12) on June 17, 2002 at 01:26:27:

Marjaneya MANA wey watan da kon deyoonga dena...
PARDESI howen da wey sannu lok maardey mehna....
moti munj wali rassi ch piro na...hanju terey mehnegy mull dey ho..enna pyar ni...
enna pyar nahin sambhal sathoN hona....
hanju terey mehnegy mull dey...
ho chadd jhalliye gareebaN lyi rona...
hanju terey mehngey mull de....
RUB RAKHA
DEVFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]