KITHEY GAIEYAN KHEDA KIKLLI KALEER DIYAN............


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]

Posted by (212.138.47.14) on March 19, 2002 at 20:07:53:

MA diyan galan da swad vi awlla e
dub jana rud jana toot pena jhlla e
kuttna vi razke te razke pyar dena
rub di sonh ma da pyar vi swlla e
sina munh tak awey,chetey ma jad awey
yadaN reh gaieyaN ne tangi tasveer diyaN
kithey gaieyaN kheda kiklli kaleer diyaN
duptta bhabhi da te pug merey veer diyaN


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]