KITHEY GAIEYAN KHEDA KIKLLI KALEER DIYAN............


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]

Posted by (212.138.47.12) on March 19, 2002 at 20:02:15:

MA DIYAN GALAN DA SWAD VI AWLLA E
RUD JANA DUB JANA TOOT PENA JHLLA E
KUTTNA VI RAZKE TE RAZKE PYAR DENA
RUB DI SONH MA DA PYAR VI SWLLA E
SINA MUNH TAK AWEY,CHETTEY MA JAD AWEY
YADAN REH GAYIEYA NE TANGI TASVEER DIYAN
KITHEY GAIEYAN KHEDA KIKKLI KALEER DIYAN
DUPTTA BHABHI DA TE PUG MEREY VEER DIYAN
......wah maan saheb kya khoob likha hai apney...


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Gurdasmaan.com ] [ FAQ ]