Delete Confirmation

August 06, 2006 - 06:51 AM
Sukhvarsha Babbar
-

Pyre Mann Sahib

Sat Siri Akal. Tuhadi Album 'VILAYTAN' suni. Dujian albums vaang jini vi sunie oni hi hor sunan to ji karda hai. Main tuhadi har album the collection apne kol sambhal ke rakhya hoya hai. Tuhade ute jina vi 'mann' kita jawe ona hi ghatt hai.

-Sukhvarsha Babbar
Delhi

IP : 156.55.131.94
Admin password :

» Delete all record that using this IP : 156.55.131.94