Gurdas Mann - Main Forum!Add Post
 Author / Subject  Post  Date / Time 
Raja Dhillon
KAUM TU KARZA NAHI LEHNA
SARE PATHKA NU SIHAB SHRI GURU GOBIND SINGH JI DE AVTAR PURAB & GURA DE DAS BHAI GURDAS JI DE JANAM DIN DI LAKH LAKH VADHAI HOVE. "MERI KAUM TU KARZA NAHI LEHNA GURU GOBIND SINGH JEHA SARDARA DA" AAESI KALAM TE AVAZ DE DHANI "GURDAS JI " NU GURU GOBIND SINGH JI SAADA BHAI NAND LAL NURPURI DI TARA "MAAN" BAKSHSI KARN .YAAR PUNJABI DIN DUGNI RATCHUGNI TRAKI KARE.SARE PARVAR VICH SADA KHUS RAHE
AMMIN
Raja Dhillon
05 Jan 2005 04:09
 Add PostTop
Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors...Change colors... about Easy Forum! 0.036 sec